Jak založit společnost s.r.o.

Jste živnostník a hodláte “postoupit” o krok výše? Nebo teprve začínáte podnikat a myslíte si, že právnická osoba je přeci jen tou nejlepší možností? Připravili jsme pro vás návod, jak založit společnost s.r.o. krok za krokem.

Základní kapitál a jeho splacení

Před rokem 2014 bylo nutné složit základní kapitál v minimální částce 200 000 Kč. Od novely však minimální vklad není stanoven, tudíž jeho minimální hodnota je 1 Kč. Je však doporučováno dát vklad minimálně 5, nebo 10 tisíc korun.

Pokud se rozhodnete o vložení větší částky, před zápisem do Obchodního rejstříku je potřeba splatit vklad, min 30% z peněžité částky a 100% nepeněžité. Nepeněžitým vkladem mohou být jednotlivé či soubory movitých věcí a věci nemovité. V případě vložení movité věci je tento majetek předán správci vkladů, může se jednat například o automobil či stroj.

Postup založení společnosti s.r.o.

Společnost se zakládá sepsáním Společenské smlouvy (2 a více společníků), případně Zakladatelské listiny (v případě 1 společníka). Vzniká až zápisem do Obchodního rejstříku. Pojďme se podívat jaké základní kroky jsou potřeba pro vytvoření s.r.o..

A. Zajistětě si sídlo firmy a vymyslete název

První věcí, nad kterou je potřeba se zamyslet, je samotný název firmy. Vymyslete úderný název vystihující vaší činnost, pokud prodáváte léky, je nesmyslné firmu pojmenovávat Střešní práce s.r.o.. 

Každá firma musí mít sídlo, k notáři je potřeba přinést Souhlas s umístěním sídla a případně List vlastnictví dané nemovitosti. Firmu můžete napsat i na byt, nesmí být ale v družstevním vlastnictví. Pokud nemáte kancelář a pracujete např. z domu, nejlepší je, zřídit si tzv. virtuální sídlo, kde se ceny pohybují od 300 – 600 Kč za měsíc v závislosti na délce kontraktu a umístění.

B. Úvodní návštěva notáře – vznik společnosti

K notáři budete potřebovat:

 • Souhlas s umístěním sídla od majitele nemovistosti – úředně ověřený
 • List vlastnictví (pokud nemáte, notář si vypíše vlastní)
 • Vymyšlený obchodní název firmy
 • Peníze
  • 6 400 Kč pro notáře
  • 4 200 Kč na kolky pro založení právnické osoby

Při první návštěvě notáře bude sepsána Společenská smlouva či Zakladatelská listina, čímž se společnost založí. Od notáře také dostanete Opis zakladatelské listiny pro Živnostenský úřad, List vlastnictví / Výpis z katastru nemovitostí a Výpis z rejstříku trestů.

C. Složení základního kapitálu v bance

Po založení společnosti je potřeba v bance složit základní kapitál. K tomu musíte zajít do zvolené banky, která umí pracovat s právnickými osobani (což nejsou např. Air Bank, mBank), v bance vám založí speciální účet, na který, třeba na místě, složíte základní kapitál. Dostanete Potvrzení o složení peněžních prostředků, které musíte následně vzít k notáři.

D. Živnostenský úřad

Vaše další kroky povedou na Živnostenský úřad, konkrétně na úsek právnických osob, kde úředníkům povíte, že zakládáte právnickou společnost s.r.o. a potřebujete živnostenské oprávnění – požádáte o jeho výpis a nahlásíte čísla živností, které najdete v Živnostenském zákoně v Příloze 4. Poplatek za vydání je 1 000 Kč.

Vydání živnostenského oprávnění bude úřadu trvat 2, maximálně 3 dny.

E. Vznik společnosti

Při druhé návštěvě notáře budete potřebovat dokumenty, které jste obdrželi v předchozích krocích, tedy

 • Potvrzení o složení peněžních prostředků za účelem splacení základního kapitálu – z banky
 • Výpis z Živnostenského úřadu
 • Zakladatelskou listinu – vydanou notářem v kroku B

Notář na základě těchto dokumentů provede přímý zápis do Obchodního rejstříku. Ten se aktualizuje jednou denně večer. Druhý den tedy máte IČ a můžete začít podnikat. Tím však povinnosti nekončí…

F. Návštěva banky

S IČ se vrátíte do banky, kde zrušíte dočasný účet, založíte nový a převedete prostředky.

G. Návštěva Živnostenského úřadu

S IČ se také musíte stavit na Živnostenský úřad, kterému jej nahlásíte.

Prameny

Chtete si toto ušetřit? Firmu si můžete koupit

[boxes ids=”8,10″]

TOPlist
TOPlist